Úvodní stránka

„Já u pramene jsem a žízní hynu
horký jak oheň zuby drkotám
dlím v cizotě, kde mám svou domovinu
ač u krbu, zimnici přec mám.
Nahý jak červ, oděn jak prelát sám
směji se v pláči, doufám v zoufání
mně lékem je, co jiné poraní
mně při zábavě oddech není přán.
Já sílu mám a žádný prospěch z ní
srdečně přijat, každým odmítán.“

 

                                                                 Fr. Villon, Malá závěť